Τι είναι το πέλλετ

Τι είναι το πέλλετ;

 

Ορισμός των Pellets

ecoenco-pelletsΤα pellets (ελληνική ονομασία: πελλέτες ή συσσωματώματα ή σύμπηκτα) αποτελούν συμπιεσμένη βιομάζα η οποία με με μηχανικά μέσα παίρνει την μορφή μικρών κυλίνδρων που προορίζονται για ενεργειακή αξιοποίηση.

Οι τυπικές διαστάσεις των pellets που συνηθίζονται να υπάρχουν στο εμπόριο είναι από 6-10 mm σε διάμετρο και 1-3 cm σε μήκος. Εναλλακτικά μπορούν να παραχθούν και σε μορφή μικρών συμπαγών «τούβλων» διαφόρων σχημάτων, οπότε και ονομάζονται μπρικέτες (briquettes).

Το ενεργειακό περιεχόμενο των pellets σε επίπεδο υγρασίας κάτω του 10% κυμαίνεται μεταξύ 16-19 MJ/kg ανάλογα προς το είδος της πρώτης ύλης, πράγμα που χονδρικά σημαίνει ότι 2 κιλά pellets αντιστοιχούν ενεργειακά σε 1 λίτρο πετρελαίου.

Πρώτες ύλες για την παραγωγή των pellets μπορεί να αποτελούν τα δασικά υπολείμματα, υποπροϊόντα των ξυλουργικών εργοστασίων και πριστηρίων, κλαδοδέματα, άχυρο, υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών, ελαιοπυρηνόξυλο και ενεργειακές καλλιέργειες όπως αγριαγκινάρα, μίσχανθος, καλάμι, ιτιά, κ.λ.π. Τα Pellets που προέρχονται από δασικά και ξυλουργικά υπολείμματα είναι γνωστά ως wood pellets, ενώ εκείνα που προκύπτουν από βιομάζα είναι γνωστά ώς bio pellets (πέλλετ βιομάζας).

Χρήσεις και Πρότυπα Ποιότητας των Pellets

Τα pellets χρησιμοποιούνται ως τυποποιημένο καύσιμο για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες, εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, καθώς επίσης και πρώτη ύλη σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θέρμανσης. Ανάλογα με την τελική τους χρήση και την προέλευση των πρώτων υλών, υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και προδιαγραφές.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14961-2 που αφορά στα wood pellets (πέλλετ ξύλου)  για μη βιομηχανική χρήση και το οποίο θα επικρατήσει σταδιακά στην Ευρώπη έναντι των εθνικών προτύπων (όπως το ÖNORM M1735 Αυστρίας και το DIN plus Γερμανίας), τα wood pellets κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: ENplus-Α1, ENplus-Α2 και EN-Β ή για συντομία Α1, Α2 και Β αντίστοιχα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην κλάση Α1 περιλαμβάνονται τα pellets ξύλου που προέρχονται από καθαρό ξύλο, χωρίς χημικά πρόσθετα, με χαμηλό περιεχόμενο τέφρας και χλωρίου. Wood pellets με σχετικά υψηλότερο ποσοστό τέφρας ή/και χλωρίου εντάσσονται στην κλάση Α2, ενώ τέλος στην κλάση Β περιλαμβάνονται wood pellets από επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία, κατάλοιπα ή φλοιό ξύλου με ακόμη υψηλότερα ποσοστά τέφρας σε σχέση με αυτά που συγκαταλέγονται στην κλάση Α2.

Παράλληλα, υπό κατάρτιση βρίσκεται και το πρότυπο ΕΝ 14961-6 που θα αφορά στα pellets από διαφορετικές πρώτες ύλες πλην του ξύλου (agro-pellets) για µη βιοµηχανική χρήση. Εκτός από την πιστοποίηση του καυσίμου, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραλαβή της πρώτης ύλης, τη διαχείρισή της στο εργοστάσιο, τη μεταποίησή της σε pellets, την αποθήκευση ετοίμων, μέχρι και τη διανομή του ετοίμου προϊόντος στον τελικό καταναλωτή.

Πρότυπο Wood Pellets ENPlus 14961-2

Ποιοτικές Παράμετροι Μονάδα DINplus ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B
Διάμετρος mm 4≤D≤10 6 (± 1) 6 (± 1) 6 (± 1)
Μήκος mm ≤ 5 x D 3.15≤L≤40 3.15≤L≤40 3.15≤L≤40
Ειδικό Βάρος kg/ m^3 ≥600 ≥600 ≥600
Καθ. Θερμογόνος Δύν. Mj/kg ≥18 ≥16.5 ≥16.5 ≥16.0
Υγρασία w-% ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
Σκόνη w-% ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
Μηχανική Αντοχή w-% ≥97.7 ≥97.5 ≥97.5 ≥97.5
Τέφρα w-% ≤0.5 ≤0.7 ≤1.5 ≤3.0
Τηκτική συμπερ. Τέφρας °C ≥1200 ≥1100 ≥1100
Χλώριο w-% ≤0.02 ≤0.02 ≤0.03 ≤0.03
Θείο w-% ≤0.04 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05
Άζωτο w-% ≤0.3 ≤0.3 ≤0.5 ≤1.0
Χαλκός mg/kg ≤10 ≤10 ≤10
Χρώμιο mg/kg ≤10 ≤10 ≤10
Αρσενικό mg/kg ≤1 ≤1 ≤1
Κάδμιο mg/kg ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
Υδράργυρος mg/kg ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
Μόλυβδος mg/kg ≤10 ≤10 ≤10
Νικέλιο mg/kg ≤10 ≤10 ≤10

Διάγραμμα Πιστοποίησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά ENPlus
2.2.MF_ENplus_Supply_Chain_gr