Πως παράγονται τα Pellets

Πως παράγονται τα Pellets;

Η διαδικασία παραγωγής των pellets από την παραλαβή τις πρώτης ύλης έως την διάθεση του προϊόντος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1o Στάδιο – Παραλαβή και Προκατεργασία της Πρώτης Ύλης:  Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της πρώτης ύλης που παραλαμβάνεται στο εργοστάσιο, χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα, όπως τεμαχιστές ξυλείας, σπαστήρες κλαδοδεμάτων ή αχυρόμπαλων και μικροθρυμματιστές που προετοιμάζουν την πρώτη ύλη σε μορφή τεμαχιδίων μέγιστης μέσης διαμέτρου 3cm ή ακόμη και απευθείας σε πριονίδι. Τη διαδικασία προεπεξεργασίας των πρώτων υλών συμπληρώνουν συχνά μεταφορικές και ανυψωτικές διατάξεις για περισσότερη αυτοματοποίηση.

2Στάδιο – Ξήρανση: Όταν η πρώτη ύλη αποκτήσει το κατάλληλο μέγεθος, προωθείται προς ξηραντήριο βιομάζας με σκοπό τη μείωση της υγρασίας σε ένα εύρος μεταξύ 10-15% που είναι και το απαιτούμενο επίπεδο πριν ξεκινήσει η διαδικασία πελλετοποίησης. Το κόστος τις ξήρανσης καταλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 28-35%) του συνολικού κόστους παραγωγής του εργοστασίου, οπότε είναι επιβεβλημένη η χρήση υπολειμμάτων βιομάζας που δεν μπορούν να μετασχηματιστούν σε ποιοτικά pellets για την τροφοδοσία του καυστήρα του ξηραντηρίου.

3Στάδιο – Άλεση: Αμέσως μετά την ξήρανση, τα μικροτεμαχίδια πρώτης ύλης αλέθονται με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων σφυρόμυλων και παίρνουν τη μορφή πριονιδιού-πούδρας μέσης διαμέτρου < 5mm, ενώ παράλληλα το υλικό απαλλάσσεται από μεταλλικά αντικείμενα μέσω διαχωριστή μετάλλων.

4Στάδιο – Πελλετοποίηση: Πριν τη διαδικασία της συμπίεσης για πελλετοποίηση, είναι απαραίτητη η παροχή 1-2% υγρασίας υπό μορφή ατμού (conditioning) και στην συνέχεια το υλικό θερμαίνεται στους 70-80°C, ώστε να απελευθερωθεί η λιγνίνη του ξύλου και να λειτουργήσει ως συνεκτικό υλικό για τη σταθερότητα των παραγόμενων wood pellets. Για τα agro pellets, τα οποία δεν διαθέτουν λιγνίνη μπορεί να χρησιμοποιηθούν φυσικά συνδετικά υλικά, όπως το άμυλο. Κατά την συμπίεση της προετοιμασμένης πούδρας η πρέσσα συμπιέζει το υλικό μέσα από διάτρητη μεταλλική μήτρα κατάλληλης σκληρότητας, από την οποία εξέρχονται τα pellets. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μητρών: η μήτρα επίπεδου τύπου (flat type die) και η μήτρα τύπου δακτυλίου (ring type die). Ο επίπεδος τύπος μήτρας συναντάται σε μηχανές πελλετοποίησης μικρότερης παραγωγικής δυναμικότητας (συνήθως μέχρι 1 τόνο/ώρα). Σύμφωνα με αυτήν την τυπολογία, ένα ζευγάρι ράουλα περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα πάνω από μία στρογγυλή επίπεδη μήτρα με οπές ανάλογης διαμέτρου προς το επιθυμητό τελικό προϊόν σε απόσταση μερικών δεκάτων του χιλιοστού από την επιφάνεια της μήτρας. Κατ’αυτόν τον τρόπο, συμπαρασύρεται το υλικό και συμπιέζεται μέσω των οπών. Στην περίπτωση της μήτρας τύπου δακτυλίου, που χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, υπάρχουν μικρές ρόδες που κινούνται στην εσωτερική περιφέρεια της μήτρας και εξωθούν τα συμπιεσμένα pellets προς τα έξω μέσω των οπών που διαθέτει η μήτρα στην περιφέρειά της. Ανάλογα με τη διάμετρο των κυλιδρικών οπών στη μήτρα, προκύπτει και η διάμετρος των τελικών προϊόντων. Η συνηθέστερη διάμετρος pellets για σόμπες και καυστήρες οικιακής θέρμανσης είναι τα 6 mm, ενώ για καυστήρες βιομηχανικής χρήσης μπορούν να έχουν εφαρμογή pellets διαμέτρου 8 και 10 mm.

5Στάδιο – Ψύξη: Τα ζεστά και ελαστικά pellets που εξέρχονται από τις πρέσσες συμπίεσης μεταφέρονται σε συσκευή ψύξης για να αποκτήσουν τη θερμοκρασία χώρου. Η ψύξη αυξάνει την αντοχή των pellets και μειώνει τον σχηματισμό σκόνης κατά τη διαχείριση και αποθήκευση. Στη συνέχεια τα pellets κοσκινίζονται, ώστε να ανακυκλωθεί η πλεονάζουσα σκόνη πίσω στην παραγωγική διαδικασία.

6Στάδιο – Συσκευασία και Αποθήκευση: Μετά τη διαδικασία ψύξης και κοσκινίσματος τα pellets μεταφέρονται (συνήθως με τη βοήθεια αναβατορίου) προς ένα υπερυψωμένο σιλό ετοίμων προϊόντων απ’όπου ζυγίζονται και συσκευάζονται είτε σε μεμονωμένους σάκους των 15 κιλών για πελάτες οικιακής θέρμανσης είτε σε μεγάλους σάκους των 500 κιλών για βιομηχανικούς πελάτες.

pellet-statia-paragogis