Υπολογισμός εξοικονόμησης χρημάτων για Θέρμανση με πέλλετ

Υπολογισμός εξοικονόμησης χρημάτων για Θέρμανση με πέλλετ

Διευκρινήσεις και Επισημάνσεις
 

Το παρόν υπολογιστικό εργαλείο συνιστά ένα βοήθημα για έναν πρωταρχικό υπολογισμό εξοικονόμησης χρημάτων από τη χρήση pellets στον οικιακό τομέα. Δεν αποτελεί εναλλακτική μίας μελέτης από εξειδικευμένο μηχανικό.
Το εν λόγω υπολογιστικό εργαλείο δεν περιλαμβάνει τα πάγια κόστη από την εγκατάσταση του νεόυ μηχανολογικού εξοπλισμού (καυστήρα) που χρησιμοποιεί pellets ή από την κατάλληλη μετατροπή του υφιστάμενου.
Για να εκτιμήσετε τις ανάγκες θέρμανσης της κατοικίας σας συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα. Επισημαίνεται πως οι τιμές που παραθέτονται σε αυτόν τον πίνακα είναι προσεγγιστικές και είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγματικές σας ανάγκες. Αν γνωρίζετε την ετήσια κατανάλωση σας σε πετρέλαιο μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή/και να διορθώσετε τις ανάγκες θέρμανσης της κατοικίας σας.

Ανάγκες Θέρμανσης Κατοικίας (kWh/m2/έτος)

Μονοκατοικία Πολυκατοικία
Ικανοποιητική Μόνωση Χωρίς Θερμική μόνωση Ικανοποιητική Μόνωση Χωρίς Θερμική μόνωση
Νότια Ελλάδα 35 115 25 95
Κεντρική Ελλάδα 55 185 45 145
Βόρεια Ελλάδα 75 245 65 195