Τα νέα μας

  • Προδιαγραφές για καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση

    Προδιαγραφές για καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση Νέες πιο αυστηρές προδιαγραφές για για καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση θεσπίζει το υπουργείο Οικονομικών με το ΦΕΚ για τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών των στερεών βιοκαυσίμων. Πιο συγκεκριμένα θεσπίζονται προδιαγραφές για τα τα στερεά καύσιμα που παράγονται από βιομάζα και προορίζονται για μη βιομηχανική χρήση σε: (α) εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας−πρόνοιας, εκπαίδευσης, ...

    Posted at 26/04/2014 | By : | Categories : Τα νέα μας | 0 Comment